Activities

ⵄⴽⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⵙ ⵎⵓⴱⴰⵢⵍ

تسجيل وتوثيق المؤروث الشفهي بإستخدام تقنية موبايل

ⵜⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵉⵔⴰ ⴳ ⵓⵡⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⴰⴷ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⴰⵡⴰⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⴻⵏ (ⵊⴰⵔ 10 -14) ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵎⵓⴱⴰⵢⴻⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⴻⵍⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵙⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵟⵟⵔⴰⴱⵍⴻⵙ. ⴰⴽⵜⴰⵢ ⴰ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⴼⴰⵙ/ⵜⵉⴼⵓⴽⴽⴰⴽⵉⵏ, ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵍⴻoⵡⴰⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵇⴷⵉⵎ (ⵉⵙⵍⴰⵏ, ⵜⴰⵔⴻⵖⵖⴰⵟ/ⵜⴰⵢⴻⵔⵣⴰ, ⵉⵏⴰⵙⴰⵢⴻⵏ …ⴰⵜⴳ). ⵉⵔⵎⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵚⴰⵔⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵓⵎⴹⵉⵏ (ⵙ ⴰⴳⴳⵓⴳ) ⵉ ⵜⵉⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⴼⵉⵔⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19).
ⴰⴳⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵅⵅⴷⴻⵎ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵉⴷ ⵜⵉ/ⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ/ⵉⵏ ⵙ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⵓⵎⴹⵉⵏ (ⵡⴰⵇⵉⵍ ⵙ Viber ⵖⴻⵏ Whatsapp ⵖⴻⵏ ⵙ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵙⴻⴳ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵉⵟⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵖⴻⵍ ⴽⵓⵍⵍ ⴷ ⵏⴻⵊⵊⵎⴻⵏ ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ).

ⵉⵡⴻⵜⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵔⵎⵓⴷ
1. ⴰⵙⵉⴳⴻⴹ ⴷ ⵡⴻⵙⵖⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⵜⴰⵢ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵎⵓⴱⴰⵢⴻⵍ.
2. ⴰⵃⴻⵔⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⴻⵃⵃⵔⴻⵣ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵒⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴷⵔⴰⵡ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰ/ⵉⵡⴷⴰⵏ.

ⵉⵀⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵔⵎⵓⴷ
• ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵉⵃⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⴻⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ (ⴰⴽⵜⴰⵢ).
• ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⵃⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⴻⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ (ⵎⵓⴱⴰⵢⴻⵍ).
• Iⴱⵓⵜⴰ ⵍⵍⵉ ⵅⵅⵙⴻⵏ ⵉⵃⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⴻⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ.
• ⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⴰⵙⵎⴻⵍ ⴰⵙⵉⵔⴰⵏ www.infusen.org

تنظم حاليا منظمة تيرا على اعداد وتنفيذ نشاطات تستهدف فئة الاطفال، اعمار (10-14) باستخدام موبايل لتوثيق وتسجيل المؤروث الشفهي بمناطق جبال إنفوسن و اطرابلس. هذه الذاكرة المجتمعية العريقة، المتمثلة في قصص/اساطير محلية، العاب والغاز تثقيفية، طقوس مجتمعية قديمة (الافراح، العمل الجماعي/الفلاحة، التقليد القديمة …الخ). النشاطات سوف تتم عبر الاتصال والتواصل رقمي (عن بُعد) لاسباب ظروف ازمة كورونا (كوفيد-19)، سوف يقوم فريق تيرا بالتواصل مع مشاركين/ـات بالنشاط عبر قروب تواصل إجتماعي (يمكن، استخدام فايبر Viber، او واتس اب Whatsapp، او اي وسيلة اخرى متاحة للكل وسهلة الاستعمال).
جميع التسجيلات المشاركين/ـات سوف يتم تحميلها بالموقع الرسمي للمشروع تيرا www.infusen.org

أهداف النشاط

1. توعية و تحسين الاتصال والتواصل بين الاجيال و الذاكرة المجتمعية، عبر استخدام التقنية (موبايل).
2. حفاظ وحماية المورؤث الشفهي عبر توثيق، والاشراك بين الاجيال/المجتمع.

برامج النشاط

• ورشة عمل حول اهمية توثيق وتسجيل المؤروث الشفهي (الذاكرة)
• وسائل التوثيق والتسجيل المؤروث الشفهي (تقنية موبايل)
• مواضيع المستهدفة للتوثيق والتسجيل المؤروث الشفهي
• تعريف بالموقع الرسمي www.infusen.org

8 July 2020

ⵄⴽⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⵙ ⵎⵓⴱⴰⵢⵍ

Akalas n wawal aqdim-Ddwi 2020 – Atrar 1

Workshop

تسجيل وتوثيق المؤروث الشفهي
بإستخدام تقنية موبايل

ورشة عمل

1 July 2020

ⴰⵙⴻⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ
ⵙ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵜⵉⴽⵏⵉⵢⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⴱⴰⵢⴻⵍ

تسجيل وتوثيق المؤروث الشفهي
بإستخدام تقنية موبايل

ⵄⵙⵓⵎⴻⵔ I ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⴰⵔ

مقترح برنامج ورشة العمل مشروع

Download Application - Ddwi Tuderzrit السيرة الذاتية

Isefka n T/umedraw/t بيانات المشارك/ـة ⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵏ ⵜ/ⵓⵎⴻⴷⵔⴰⵡ/ⵜ